Home
Schuldhulpverlening
Budgetbeheer
Aanpak
Contact
Contactformulier

 

SCHULDHULPVERLENING DOOR BUDGETBEHEER (schuldhulpverlening,

 

ldsanering, bewindvoerder)

U kunt bij ons kiezen voor budgetbeheer. Budgetbeheer is voor velen de uitkomst om van de maandelijkse financiële lasten verlost te worden.

SAMEN MET DE BUDGETCOACH

 

Simpel besparen

Als u hiervoor kiest, gaan wij voor minimaal 1 jaar, meestal voor 3 jaar, maar langer kan ook indien u dat wenst, uw inkomsten en uitgaven volledig beheren. Dit houdt in dat de totale inkomsten van u op een nieuw te openen en op uw naam staande rekening worden gestort. U krijgt “leefgeld”, ook wel “huishoudgeld” genoemd. Hieronder wordt verstaan: “het geld wat u nodig heeft voor uw dagelijkse/wekelijkse boodschappen en eventueel kledinggeld”. De hoogte hiervan is afhankelijk van de omstandigheden en wordt samen met u vastgesteld. Over dit “leefgeld” krijgt u de beschikking; over de rest van uw inkomen niet. Uw inkomsten worden besteed aan alle vaste lasten, verzekeringen, enz. en er wordt indien mogelijk ook een “spaarpotje” opgezet. De administratiekosten berekenen wij door aan u, uw sponsor*, of gemeente waar hiervoor meestal bijzondere bijstand voor aangevraagd kan worden.

Door op deze manier te werken, voorkomt u dat u nieuwe schulden maakt. Zo valt ook de financiële druk weg van al die rekeningen en de druk van het bijhouden van de wekelijkse, maandelijkse of de kwartaalbetalingen. U kunt uw leven weer meer inhoud gaan geven en zich met andere “belangrijkere” zaken bezig gaan houden.

Tijdens de evaluatiegesprekken, tussen u, uw hulpverlener en eventuele andere betrokken hulpverleners, wordt er besproken of u al weer een gedeelte van de financiën en/of betalingen over zou kunnen en willen nemen, met als doel om zo weer snel zelfstandigheid en handigheid in uw eigen budgetbeheer te verkrijgen. Het is zelfs mogelijk om een eigen kasboekje binnen onze software te verkrijgen waardoor het voor u nog makkelijker wordt om uw financiën stabiel te krijgen.  

* Een "sponsor" is iemand die voor u de kosten betaald die wij moeten maken, zodat uw totale budget besteed kan worden aan de aflossing van uw schulden. Met een sponsor bedoelen wij: "Een persoon, fonds, organisatie, instelling, kerk, gemeente, stichting e.d."

 

SALADIN ADVIES
info@saladin.nl