Home
Schuldhulpverlening
Budgetbeheer
Aanpak
Contact
Contactformulier

ONZE SCHULDHULPVERLENINGSAANPAK (schuldhulpverlening, schuldsanering, bewindvoerder)

Intakegesprek met de budgetcoach

Iedereen die zich bij ons aanmeldt krijgt een intakegesprek. we nemen na de aanmelding binnen vijf werkdagen telefonisch of per mail contact met u op voor het maken van een afspraak voor het intakegesprek. De dienstverlening wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie en uw hulpvraag/hulpvragen. Zo wordt samen met u het maar het vervolgtraject samengesteld en in werking gezet.

Het vervolgtraject

We stellen samen een Plan van Aanpak en een advies op maat voor u op. Hierin wordt omschreven welk vervolgtraject wij u kunnen aanbieden. Een vervolgtraject wordt alleen gestart als u voldoende gemotiveerd bent en u alle benodigde papieren ondertekent. Door ondertekening verklaart u zich onder andere akkoord met de voorwaarden die we aan u opleggen tijdens het vervolgtraject.

Traject gericht op beheersbare schulden

Dit traject kan worden ingezet als sprake is van een schuldensituatie die u met begeleiding binnen een periode van één jaar zelf kunt oplossen of beheersbaar kunt maken. Inhoud en duur van dit traject worden op uw persoonlijke situatie afgestemd. Het traject duurt in principe tussen de 3 tot 12 maanden.

Traject gericht op saneringsrijp maken

Dit traject kan worden ingezet als sprake is van een problematische schuldensituatie maar u nog niet “klaar” bent om deel te nemen aan het traject gericht op schuldbemiddeling.  Men spreekt van “problematische” schulden als u ondanks al uw inspanningen niet in staat bent om de schulden binnen drie jaar af te lossen. Dit traject is een “voorfase” voor het traject gericht op schuldbemiddeling voor mensen die, om wat voor reden dan ook, nog niet in staat zijn om direct deel te nemen aan het traject schuldbemiddeling. In deze fase worden nog geen schuldregelingen getroffen, wel worden uw vaste lasten veilig gesteld. U wordt in dit traject begeleid door uw hulpverlener en waar nodig in combinatie met andere hulpverlenende instanties. Inhoud en duur van dit traject worden op uw persoonlijke situatie afgestemd. Het traject duurt in principe tussen de 3 tot 12 maanden. Het doel is u “klaar te stomen” voor het traject gericht op schuldbemiddeling.

Traject gericht op schuldbemiddeling

Het doel van dit traject is om te komen tot een regeling met uw schuldeisers voor de totale schuldenlast. Dit traject kan worden ingezet als sprake is van een problematische schuldensituatie die u zelf niet meer kunt oplossen. Men spreekt van “problematische schulden” als u ondanks al uw inspanningen niet in staat bent om de schulden binnen drie jaar af te lossen. 

Dit traject kent 3 vormen van dienstverlening:

1.      Betalingsregeling 100%. Een betalingsregeling 100% is een overeenkomst tussen u en uw schuldeisers, waarin wordt bepaald dat de schulden worden terugbetaald in een vooraf vastgesteld aantal termijnen. Het doel is het volledig terugbetalen van de schulden.

2.      Minnelijke schuldregeling. Een minnelijke schuldregeling houdt in dat u, als de schuldeisers akkoord gaan, drie jaar lang leeft van een inkomen van ongeveer 95% van de bijstandsnorm. Wanneer na drie jaar de schuld op deze wijze nog niet volledig is afgelost en u bent alle afspraken nagekomen dan wordt de rest van de schuld kwijtgescholden.

3.      Wettelijke schuldregeling. Wanneer er geen minnelijke regeling met de schuldeisers mogelijk is - bijvoorbeeld omdat de schuldeisers niet akkoord gaan met het voorstel van de gemeente - kan de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen een oplossing bieden. De gemeente kan voor u een aanvraag indienen bij de Rechtbank. De rechter beslist of u wordt toegelaten. Deze regeling duurt 3 jaar. U krijgt dan een bewindvoerder toegewezen en u leeft drie jaar lang van een inkomen van ongeveer 95% van de bijstandsnorm. Als u in deze periode alle afspraken nakomt, dan wordt de rest van de schuld kwijtgescholden. De rechter beoordeelt of u heeft voldaan aan al uw afspraken.

Hulp bij crisissituatie

Als er sprake is van een acute crisissituatie proberen we u op werkdagen binnen 24 uur hulp te bieden. Helaas kunnen wij niet garanderen dat de dreiging door ons kan worden tegengehouden.

Van een crisissituatie is sprake in de volgende situaties:

  • U dreigt uit uw woning gezet te worden
  • Er is een executieverkoop van uw woning aangekondigd
  • Uw gas, water of licht wordt afgesloten
  • Uw zorgverzekering wordt opgezegd.

Wij gaan samen met u kijken op welke wijze de genoemde situatie voorkomen kan worden.

 

 

 

SALADIN ADVIES
info@saladin.nl